Jubileumevenement Maart

Het volgende jubileumevenement is een excursie naar Yakult in Almere.

Op woensdag 9 maart 2005 willen zij ons graag ontvangen en het een en ander
laten zien. Om 13.30 uur worden wij verwacht en staat de koffie gereed. We
zullen rond 10.30 in Lieshout weg rijden.

Bestellen Jubileumboek

Het jubileumboek “Wielerdorp Lieshout” is te koop bij de Rabobank in
Lieshout voor de prijs van 5 euro.
En het is te bestellen door 7 euro (5 euro boek en 2 euro verzendkosten)
over te maken op Rabobank nr. 12.89.11.190 of Postgiro 4762168 ten name van
de SC “De Lieshoutse Wielrenners” en uw adresgegevens door te geven aan het
secretariaat.

Receptie gouden jubileum 12 februari 2005

Buiten waaide en regende het, binnen in zaal

Jubilerende supportersclub wacht op nieuwe Pietjes Damen

Het jubileum van de oudste wielersupportersclub van Nederland is niet
ongemerkt voorbij gegaan aan het Eindhovens Dagblad, wat in de krant van vrijdag 11 februari hier aandacht aan heeft besteed. Het artikel door Natasja Weber is te
lezen door te klikken op ‘lees verder’