38e JEUGDRONDE

Zondag 17 april 2011 vind de 38ste jeugdwielerronde van Lieshout plaats.
Enige relevante gegevens betreffende dit wielerevenement.
Aanvang: eerste wedstrijd start 12.00 uur.
Permanence: Café “De Koekoek”, Dorpsstraat 49, Lieshout, tel 0499 421430.
Rugnummers: afhalen vanaf 11.00 uur in permanence.
Parcours: Burgemeester Mostermanslaan (start en finish), Molenstraat, Martien Coppensstraat, Grotenhof, Floreffestraat, Burgemeester Mostermanslaan.
Parkeerverbod: Denk aan het parkeerverbod, hoek Molenstraat/Papenhoef in verband met doorgang lijnbus.
Was- en kleedgelegenheid: sporthal “De Klumper”, Papenhoef 2, Lieshout.
Prijzen: ereprijzen.