26e JEUGDVELDRIT VAN LIESHOUT

ZONDAG 11 DECEMBER 2005

Permanence: Café “De Koekoek”, Dorpsstraat 49, Lieshout, tel. 0499 421430

Rugnummeruitreiking en inleveren: Café “De Koekoek”, Dorpsstraat 49

Parkeren: gratis op land langs het parcours (Verkuilen)

Programma:

12.00 uur Categorie 1

± 12.15 uur Categorie 2

± 12.30 uur Categorie 3

± 12.50 uur Categorie 4

Pauze

13.15 uur Categorie 5

± 14.15 uur Categorie 6

± 14.50 uur Categorie 7

Prijsuitreiking: direct na afloop categorie

Medische verzorging: E.H.B.O. afdeling Lieshout

Arts: Centrale Huisartsen Post Helmond, Wesselmanlaan 25, Helmond 040 2307949

Geluidsverzorging: supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners” / Comité “Wielerjeugdvijfdaagse”

Was- en Kleedgelegenheid: Sporthal “De Klumper”, Papenhoef, Lieshout

Prijzen: schema W (ere-prijzen)

Bloemen verzorgd door Bloemisterij Theo Quekel – Helmond

Verzorging: verkoopstand met SOEP, WORST, KOFFIE, ETC.

Juryvergadering: 11.00 uur Café “De Koekoek”, Dorpsstraat 49, Lieshout

Consul: Dhr. Joop Reinders – Grave

Wedstrijden onder reglementen der Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie

De organisatoren kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen aan renners of publiek overkomen voor, tijdens of na de wedstrijd.