Vanaf 1967 tot en met 1978 werden de Grote Bavaria-ronden van Lieshout verreden op koninginnedag, 30 april. In 1967 was dat meteen een jubileum-ronde, het koperen jubileum werd gevierd met een extra klassement voor de amateurs. Vanaf 1965 werd er ook medewerking gevraagd aan andere verenigingen uit Lieshout. Voor medewerking aan kassa en werkploeg stond dan een financiële vergoeding tegenover. Daarvan profiteerde het orgelfonds, Jong Nederland, vischclub “’t Sluisje”, Het Zorgenkind, de Bejaardenbond, harmonie “St.Caecilia”, jeugdharmonie, voetbalclub “ELI” (eerste verlichting voetbalveld), Welfare, E.H.B.O. vereniging en basketballclub “Lieshout”.

Amateurs, nieuwelingen en aspiranten kwamen meestal aan het vertrek.

Koninginnedag

Het parcours was gelegen ten westen van de Dorpsstraat. In 1973 hield de Ondernemersvereniging tegelijk met de wielerronde een braderie, dit is een van de meest succesvolle ronden. Het officieus kampioenschap van Brabant voor veteranen vond plaats tijdens de Bavaria-ronde van 1977. In 1978 is de belangstelling van de nieuwelingen zo groot dat de supportersclub besluit er twee wedstrijden voor te laten verrijden, tot en met 1983 rijden de nieuwelingen twee series.