Zoals bij de meeste verenigingen zijn ook bij de supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners” ereleden benoemd. Het erelidmaatschap bestaat sinds 1981 uit een zilveren speld van het logo van de supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners”. Er zijn totaal 8 ereleden benoemd.

Dorus van Alphen benoemd 27 februari 1971

Dorus van Alphen is het eerste erelid dat benoemd is in de geschiedenis van de Lieshoutse supportersclub. Vanaf de oprichting op 12 februari 1955 beheerde Dorus als penningmeester de centen van de supportersclub. Op de jaarvergadering van 27 februari 1971 nam hij na 16 jaar penningmeester te zijn geweest afscheid van het bestuur. Bij zijn afscheid van het bestuur werd hij door de vergadering met algemene stemmen tot erelid benoemd.

Hein Verhoeven benoemd 20 januari 1981

Hein Verhoeven werd 10 jaar na Dorus van Alphen benoemd tot erelid. Hein Verhoeven was van de oprichting lid van de supportersclub. Hein werd in het bestuur van de supportersclub “Piet Damen” gekozen ter vergadering van 19 april 1958. Hein zette zich als bestuurslid vooral in bij het ophalen van advertenties en de werkploeg. Als vlaggenist in de laatste bocht voor de finish van de Ronde van Lieshout heeft hij vooral bekendheid verworven. Na 23 jaren neemt Hein tijdens de jaarvergadering van 20 januari 1981 afscheid van het bestuur van de supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners” en wordt hij tot erelid benoemd. Het huidige logo van de supportersclub is sinds 1981 in gebruik. Het erelidmaatschap bestaat sindsdien uit een zilveren speld van het logo. Hein Verhoeven is op 20 januari 1981 als eerste deze zilveren speld opgespeld. Hein Verhoeven is overleden op 14 januari 1990.

André Beerkens benoemd 18 januari 1983

André Beerkens is lid geworden van de Lieshoutse supportersclub in 1964. André werd in het bestuur gekozen tijdens de jaarvergadering van 27 februari 1971. Hij werd meteen secretaris. Op de jaarvergadering van 13 december 1974 werd André Beerkens tot voorzitter gekozen. Deze functie voert hij uit tot en met de jaarvergadering van 18 januari 1983. Op deze jaarvergadering treedt hij terug en wordt benoemd tot erevoorzitter van de supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners”. 12 jaren was André Beerkens actief binnen het bestuur en op 18 januari 1983 wordt hem het zilveren club insigne opgespeld. André Beerkens is overleden op 27 december 1987. Sinds 1988 is het puntenklassement voor de wielrenners naar hem vernoemd en heet dan ook het “André Beerkens” klassement.

Mien Damen – Schoofs benoemd 26 september 1983

Mien Damen-Schoofs was lid vanaf de oprichting en als moeder van Piet Damen ook de moeder van de supportersclub. Tijdens de ledenvergadering van 18 november 1967 wordt Mien Damen in het bestuur gekozen van de toen nog genaamde supportersclub “Piet Damen”. Mien voerde enkele jaren het secretariaat en was een poosje penningmeester. Maar was vooral actief bij de organisatie van de Grote Bavaria-Ronde van Lieshout. Tijdens haar gouden bruiloft op 26 september 1983 is Mien Damen-Schoofs benoemd tot erelid van de supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners”. De zilveren speld wordt als hanger verwerkt. Op 18 november 1992 is Mien Damen-Schoofs 25 jaren bestuurslid en ontvangt een oorkonde. Mien Damen-Schoofs overlijdt op 5 december 1992.

Piet Damen benoemd 11 februari 1995

Piet Damen is de man waaraan de supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners” haar bestaan heeft te danken. Als een goed wielrenner prestaties neerzet volgt de oprichting van een supportersclub en zo geschiede op 12 februari 1955. De supportersclub “Piet Damen”. Tijdens de feestelijkheden van het 40 jarig bestaan van de supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners” op 11 februari 1995 is Piet Damen tot erelid benoemd en zijn hem de versierselen (zilveren speld logo) opgespeld.

Johan van den Hoogenhoff benoemd 19 maart 2007

Johan van den Hoogenhoff is de penningmeester van de supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners”. 32 jaar lang beheerde Johan de centen. Van 1974 tot 2007 zorgde Johan van den Hoogenhoff dat het kasverslag netjes op papier stond.                                                                                                                                                                                                            Op de jaarvergadering van 16 maart 2007 treed Johan van den Hoogenhoff terug als penningmeester en als bestuurslid en wordt tot erelid benoemd. Het insigne wordt hem opgespeld.

Peter Schepers benoemd 19 maart 2007

Peter Schepers is 5 seizoenen actief geweest als wielrenner en won in 1992 de ronde van Lieshout voor eigen volk. 22 jaar lang was Peter bestuurslid en de laatste 10 jaar daarvan was hij voorzitter. Bij zijn afscheid van het bestuur werd hij door de vergadering met algemene stemmen tot erelid benoemd.

Leo van Berlo benoemd 14 februari 2014

Leo van Berlo is vanaf 28 januari 1976 bestuurslid en secretaris van de Lieshoutse supportersclub. 10 jaren was hij ook waarnemend voorzitter. Tijdens de jaarvergadering van 14 februari 2014 werd hij verrast door hem te begiftigen met het erelidmaatschap.