Op de receptie naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van de supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners” op zaterdag 11 februari 1995 kreeg Johan van den Hoogenhoff uit handen van districtsvoorzitter van de KNWU, Dhr. Gerit Ras de gouden KNWU-speld aangereikt.

Johan van den Hoogenhoff gouden speld`

Dinsdag 27 februari 1996 was Johan van den Hoogenhoff 25 jaren bestuurslid en het bestuur zette hem die dag in de bloemen en de oorkonde.

Op vrijdag 26 april 1996 werd Johan van den Hoogenhoff aangenaam verrast toen burgervader P.A.C.C. van Hout naar de Kerkloop kwam en hem zei dat Hare Majesteit de Koningin behaagd om Johan van den Hoogenhoff te benoemen tot Ridderlijke graad van Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Harmonie St. Caecilia brengt hem een serenade.

Op de jaarvergadering van 2002 is Johan nogmaals gehuldigd. Dit maal omdat hij 40 jaar lid is van de supportersclub. Tijdens de jaarvergadering van 2012 werd Johan gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap.

Tijdens de jaarvergadering van 16 maart 2007 nam Johan van den Hoogenhoff afscheid van het bestuur. Na 32 jaren. Hij wordt dan benoemd tot erelid.

Op vrijdag 15 februari 2008 ontvang Johan van den Hoogenhoff de vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek.

Johan vd Hoogenhoff