Hoewel de hele familie van Berlo bezeten is van de wielersport, heeft Leo zelf nooit wedstrijden gereden. Hij zocht het meer op het bestuurlijke en organisatorische vlak. Vanaf 1976 vervult hij een bestuursfunctie bij de supportersclub. Zelf was hij erg verbaasd toen hij voor zijn grote aantal organisatorische dienstjaren en toomeloze inzet tijdens het 5e lustrum van de jeugdronde van Lieshout in 1998 de gouden KNWU-speld ontving.

Leo is ondertussen 25 jaar secretaris van de Supportersclub en ook daarvoor is hij gehuldigd tijdens de jaarvergadering in 2001.

Op woensdag 3 juli 2002 werd Leo van Berlo aangenaam verrast toen de loco-burgemeester naar de Bavaria Ronde van Lieshout kwam en hem zei dat Hare Majesteit de Koningin behaagd om Leo te benoemen tot Ridderlijke graad van Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Applaus was er van het publiek en de Elite&Neo-amateurs die er daarna een mooie wedstrijd van maakten.

Tijdens de jaarvergadering van 14 februari 2014 is Leo van Berlo benoemd tot erelid van de Lieshoutse supportersclub.

Leo van Berlo lintje