Als moeder van Piet Damen en van de supportersclub was Mien Damen bij de huldigingen van Piet Damen precent. Maar Mien Damen onderging ook zelf een huldiging toen zij als een van de oprichters van de supportersclub tijdens de profronde van Lieshout bij gelegenheid van het zilveren bestaan op zondag 27 april 1980 begiftigd werd met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester van Hout spelde haar de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau op.

Het erelidmaatschap van de supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners” ontving Mien Damen op 26 september 1983.

Een oorkonde was haar deel toen ze op 18 november 1992 25 jaren bestuurslid was.

Op 5 december 1992 overleed Mien Damen-Schoofs.

Mien Damen