Met de oprichting van de supportersclub “Piet Damen”, op zaterdag 12 februari 1955 waren 25 personen aanwezig.

Vier weken later werd een ledenvergadering gehouden in zaal Slegers, met Cor Wijdenes als spreker, toen waren er 70 personen die lid waren. Dit aantal groeide gestaag naar de ruim 100 leden.

In 1956 sprak men al in de verslaggeving over een ledenverlies.

De supportersclub groeide verder tot tegen de 150 leden in de gloriedagen van Piet Damen.

Begin 1958 waren vele afschrijvingen van leden. 130 leden telde de lijst eind 1958. Het vermindert gestaag. In 1959 naar 106 leden, 1961 75 leden, naar in 1963 48 leden. In 1964 trekt het wat aan naar 55 leden. Rond dit aantal blijft het een tiental jaren schommelen.

Een dieptepunt is 1974 dan zijn er nog 44 personen lid van de supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners”. Het jaar daarop zijn het er weer 51. In 1978 stijgt het leden aantal naar 72.

Dan gaat het weer crescendo en jaarlijks kunnen meer dan tien nieuwe leden worden bijgeschreven op de ledenlijst.

Op de jaarvergadering van 1981 wordt Ton Maas als 100ste lid gehuldigd. In 1981 kunnen 17 nieuwe leden worden bijgeschreven. Een grote groep van actieve wielrenners (12) is daar natuurlijk niet vreemd aan en het totaal eind 1981 blijft steken op 109 leden.

Jaarlijks komen er vele nieuwe leden bij. En op 24 maart 1987 wordt het 150e lid ingeschreven. Eind 1987 hebben we 157 leden en de supportersclub heeft nog nooit zo veel leden gehad.

Eind 1990 blijft het aantal leden steken op de 199. Maar op 1 januari 1991 is het magische getal van 200 gehaald.

De vereniging blijft groeien, op 31 december 1994 telt de ledenlijst 231 namen. Eind 1995 zijn het er 246 leden.

Lange tijd hopen we dat we de 250 halen, en we hebben er ook heel dicht bijgezeten met 249 leden, maar het getal 250 net niet gehaald.

In 1997 begint een afname van het aantal leden. Voor het eerst sinds 1973 daalt het aantal leden.

Er is een oude kern van leden en ieder jaar overlijden er enige. Met het millennium tijdperk zitten we steeds rond de 222 leden.

Tijdens het jubileum in 2005 telt de supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners” 223 leden. De laatste jaren komen er elke jaar weer 8 tot 10 leden bij. Eind 2013 teld de supportersclub 242 leden.