Ver voor de oprichting van de supportersclub “Pietje Damen” in 1955 kende Lieshout al een rijk wielerverleden. Op een voorjaarsavond in 1913 werd de eerste Lieshoutse wielervereniging opgericht getuige het onderstaande krantenartikel :

eerste Lieshoutse wielervereniging opgericht

Frans van den Heuvel is de man die als langste de geschiedenis heeft meegemaakt. Hij werd over de 100 jaar oud. De wielerclub “wilskracht en Succes” stond te boek als elitaire club voor de beter gesitueerden in het dorp.

Niet lang daarna werd op een zaterdagavond in mei als tegenhanger een tweede wielerclub opgericht genaamd “Sport-Wilhelmina”. President van deze vereniging was de heer Th. Van de Meulengraaf. Verder bestond het bestuur uit Jacques van den Baar (secretaris), Th. V.d. Bruggen (penningmeester), en Jan Clarenbeek (commisaris).

In die tijd werden de wedstrijden verreden op zand- en grindbanen. Ook de wielerclub “Wilskracht en succes” stelde, zoals later bleek met succes, pogingen in het werk om een dergelijke wielerbaan aan te leggen. Uiteindelijk werd de wielerbaan op het Ginderdoor aangelegd. Onder grote publieke belangstelling werd er op zondag 12 augustus 1913 de eerste wielerwedstrijd verreden. Bij de nieuwelingen behaalde dorpsgenoot Jacques van den Baar de tweede prijs.

De jaarlijkse wedstrijden werden vaak opgeluisterd door de plaatselijke harmonie St. Caecilia, die ook regelmatig haar klanken ten gehore bracht bij wielerwedstrijden georganiseerd door wielerverenigingen in nabij gelegen dorpen. Zoals blijkt uit de volgende berichten:

harmonie St. Caecilia

In juni 1914 wisten de Lieshoutenaren Johan Couwenberg en Janus van den Heuvel in Asten, een door de plaatselijke wielervereniging “De rijzende Hoop” georganiseerde wedstrijd voor respectievelijk nieuwelingen en amateurs, winnend af te sluiten. In juli datzelfde jaar wisten Johan Couwenberg en Johan Derks in een wedstrijd in Mierlo als resp. tweede en derde te finishen.

Op 2e pinksterdag 1915 behaalde het Lieshoutse koppel Johan Couwenberg/Janus van den Heuvel op hun thuisbaan een tweede prijs in de koppelkoers.

Gedurende de oorlogsjaren werden wieleractiviteiten logischerwijze op een laag pitje gezet.

In 1922 pakken we de draad weer op, getuige het volgende artikel in de Helmondse Courant over een aankondiging van een groots wielerspectakel in Lieshout en bloeit het wielerleven weer op.

wedstrijd

Er werden wederom jaarlijkse wedstrijden geroganiseerd.

In 1926 verscheen in de Helmondse Courant een artikel over een nieuwe Lieshoutse wielervereniging genaamd “Volharding en Succes”.

volharding en succes - 1 volharding en succes 2

De wielerwedstrijden bestonden vaak uit een gevarieerd programma getuige de uitslag van een wedstrijd georganiseerd door “Volharing en Succes” op zondag 26 juli 1926 :

wedstrijdverslag

Op 15 augustus 1927 kende de wedstrijd in Lieshout een internationaal karakter.

internationaal karakter

Naar verluidt zijn in Lieshout voor de oprichting van de supportersclub “Pietje Damen” de volgende personen als wielrenner actief geweest :

Johan Derks (1913)

Frans van den Heuvel (1913)

Jacques van Baar (1913)

Jan van Baar (1913)

Janus van den Heuvel (1914)

Jan Couwenberg (1914)

Jan Bevers (1914)

Grard Cooymans (1933)

Jan Robbescheuten (1933)

Harry Cooymans (1936)

Jan Schoofs (1936)

Toon van den Baar (1937)

Mari van den Broek (1952 zie foto)

Piet Damen (1952)

Hendrik Korsten (1954)

Piet Coppens (1955)

-

Voor de oorlogsjaren verschenen in Lieshout meerdere wielerbanen. Zo is het bekend dat er wedstrijden werden verreden op banen in ’t Broek, de Schutsstraat en de Molenstraat.

wielerbanen

In 1937 wist Jan Schoofs samen met koppelgenoot Jan van Mierlo, een door wielervereniging Buitenlust georganiseerde wedstrijd in Lieshout te winnen.

Jan Schoofs en Jan van Mierlo in 1938

Gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 raakte het wielrennen in het slop. Over de periode tot 1955 is slecht weinig bekend.