Voetbalvereniging “ELI” bestond in 1954 een kwart eeuw. En er moest natuurlijk geld komen om dit jubileum luister bij te zetten. De eerste wielerronde van Lieshout werd georganiseerd om de financiën bijeen te brengen.

Piet Damen ging steeds beter rijden. De belangstelling werd gewekt om een supportersclub voor hem op te richten. Fien van Alphen-Vesters en Jan Schoofs namen hierin het voortouw.

Op zaterdag 12 februari 1955 werd de supportersclub “Piet Damen” opgericht in café Coppens aan de Heuvel in Lieshout.

oprichting supportersclub piet damen

Er bestond al meteen een grote belangstelling. Een voorlopig bestuur werd gevormd door Harrie Engels, Dorus van Alphen, George Cranen en Toon van den Baar. Na enkele weken was de club al uitgegroeid tot 70 leden.

Op zaterdag 5 maart 1955 was er een vergadering waar de bekende reporter van wielerwedstrijden Cor Wijdenes uit Eindhoven een uiteenzetting gaf over het doel en het streven van een supportersclub. Het doel was (Piet Damen) en is nog steeds (Lieshoutse wielrenners) moreel en financieel te steunen.

Op 6 augustus 1955 was er een vergadering waar het reglement werd voorgelezen en vastgesteld. De supportersclub “Piet Damen” werd een feit.

piet damen

Tijdens de jaarvergadering van 1969, op 14 februari, veertien jaar na de oprichting werd de naam veranderd. Piet Damen was inmiddels gestopt met de actieve wielersport en er werd ook aan andere Lieshoutse Wielrenners steun verleend.

De nieuwe naam werd supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners”.

bewijs van lidmaatschap

Bij de oprichting was de contributie tien cent per week. Deze werd trouw iedere week opgehaald. Op de vergadering van 18 februari 1961 wordt besloten de contributie nier meer wekelijks maar maandelijks op te halen. Het wordt dan 50 cent per maand, ingaande 1 april 1961. Deze contributie van 6 gulden per jaar is met de invoering van de euro pas aangepast naar 3 euro per jaar.