Foto’s veldrit 2004

De foto’s van de 25e Bavaria veldrit
staan online. Ook dit jaar zijn weer honderden foto’s gemaakt. In het kader van
het 25 jarig jublileum is besloten om de foto’s in groot formaat op de site te
plaatsen. De foto’s zijn onder de GNU/GPL licentie beschikbaar. Deze licentie
staat voor vrij verspreiden van materiaal op voorwaarde dat iedereen dat
doet. Dit betekent dat iedereen ze vrij mag copieren en gebruiken.
Daar staat wel tegenover dat wanneer u ook (digitale) foto’s
heeft van de veldrit, de organisatie deze graag van u zou willen ontvangen. Klik
op ‘lees meer’ om de URL’s te zien.