VRIJWILLIGERSPENNING LAARBEEK voor LEO van BERLO

Na de jaarvergadering van j.l. vrijdag 12 februari, oprichtingsdatum supportersclub, werd de Vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan secretaris Leo van Berlo. Deze penning werd hem toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als secretaris van Supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners” meld de bijbehorende oorkonde.

IMG_8337

PIERRE STEEGS ERELID

Op de jaarvergadering van 12 februari 2016 is bij zijn afscheid als bestuurslid, Pierre Steegs benoemd tot erelid van supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners”. Pierre Steegs was 32 jaren bestuurslid, waarvan 26 jaren 2e secretaris en 9 jaren penningmeester. De speld met het clubinsigne werd door voorzitter Carlo Klomp opgespeld.

IMG_8303

JAARVERGADERING

Afgelopen vrijdag werd de 61e jaarvergadering gehouden. Deze een feestelijk tintje. De vergadering kende een heel vlot verloop. Voor de pauze werd 2015 afgehandeld in 8 minuten. De pauze met gratis loterij duurde het langst. De 54 leden die aanwezig waren hadden bijna allemaal een prijsje.
Na de pauze werd 2016 behandeld met verkiezingen en huldigingen.
Bij de bestuursverkiezingen werd afscheid genomen van Pierre Steegs, 32 jaren bestuurslid, waarvan 26 jaren 2e secretaris en 9 jaren penningmeester. Marcel van de Meulengraaf werd nieuw in het bestuur gekozen.
Er zijn in 2016 drie gouden (50 jaren lid) jubilarissen, Jo Scheepers, Theo van Berlo en Harrie Verhagen. Zij ontvingen een jubileumspeld. Ook drie robijnen (40 jaren) jubilarissen, Hennie Scheepers, Henk van Berlo en Gerda van Berlo, het herinneringsschild en bloemen werden hen aangeboden. Paul Hendriks is 25 jaren lid en is het 150ste lid dat als zilveren jubilaris werd gehuldigd. Het herinneringsbord was voor Paul.