Vrijwilligerspenning voor Pierre Steegs

Vrijdag 14 februari is na de jaarvergadering van de supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners” penningmeester Pierre Steegs de vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek uitgereikt.

Alle wethouders Hans Vereijken, Joan Briels, Frans van Zeeland en Theodoor Biemans kwamen hiervoor naar zaal “De Koekoek”. Hans Vereijken nam het woord en sprak over de vele verdiensten die Pierre Steegs voor de vereniging verricht.

Zijn 30 jarig bestuurslidmaatschap was aanleiding tot deze erkenning. Na de klinkende woorden van de wethouder werden als blijk van waardering en erkentelijkheid de penning en de bijhorende oorkonde uitgereikt.

LEO van BERLO ERELID

Secretaris Leo van Berlo werd tijdens de jaarvergadering verrast. Voor zijn lange staat van dienst werd hij benoemd tot erelid van de Lieshoutse supportersclub.

De supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners” kent nu acht ereleden. Dorus van Alphen werd als eerste in 1971 tot erelid benoemd, gevolgd door Hein Verhoeven (1981), André Beerkens (1983), Mien Damen-Schoofs (1983), Piet Damen (1995), Johan van den Hoogenhoff (2007), Peter Schepers (2007) en Leo van Berlo (2014).

JAARVERGADERING

De supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners” hield j.l. vrijdag haar jaarvergadering. De jaarvergadering kende een heel vlot verloop. Voor de pauze werd 2013 afgehandeld in 8 minuten. De pauze met gratis loterij duurde het langst. De 51 leden die aanwezig waren hadden bijna allemaal een prijsje. Na de pauze werd 2014 behandeld met huldigingen en verkiezingen. Er was een robijnen (40 jaren) jubilaris en André van Berlo is zijn naam. Tien leden zijn in 2014 toe aan hun zilveren (25 jaren), te weten; Riek van Boxmeer-van den Berg, Nelly Scheepers-Verspaget, Jolanda van den Broek-Manders, Diny Krol, Coen Opheij, Marinus van Kaathoven, Henk van Seggelen, Karin Peeters-Gerris, Ad van Grootel en Lenny Versteegden. De aanwezigen ontvingen het herinneringsbord en de bloemen, de andere ontvingen daags nadien de versierselen.

Het programma wordt voorgesteld en de vijfdaagse voor de schooljeugd is van 14-18 april het eerste evenement. De jeugdronde van Lieshout is op 20 april (1e Paasdag). Zondag 18 mei is de 59e Grote Bavaria-Ronde van Lieshout. De data voor het veldritseizoen komen later aan de orde.

De avond werd afgesloten met een kaartavond. Het rikken werd gewonnen door Johan van den Hoogenhoff, 2e was Hetty van de Laar en 3e Cor van Bakel. Bij het jokeren ging de eerste prijs naar Nel Migchels, 2e Micha Klomp en 3e Marietje Sijmens.