JAARVERGADERING

Vrijdag 19 februari 2010 is de jaarvergadering in zaal “De Koekoek”, Dorpsstraat 49 te Lieshout. Het wordt de 55e jaarvergadering in de geschiedenis. Aanvang om 20.00 uur stipt. De vergadering zal in het teken staan van het 11e lustrum.
Voor de pauze de verslagen die het jaar 2009 betreffen. Na de pauze komt 2010 aan de beurt met huldigingen van leden die 40 jaren lid zijn die 25 jaren lid zijn, bestuursverkiezingen en het programma 2010.
Na de vergadering vindt traditioneel een kaartavond plaats waar het wederom gaat om mooie vleesprijzen.