Vrijwilligerspenning voor Pierre Steegs

Vrijdag 14 februari is na de jaarvergadering van de supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners” penningmeester Pierre Steegs de vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek uitgereikt.

Alle wethouders Hans Vereijken, Joan Briels, Frans van Zeeland en Theodoor Biemans kwamen hiervoor naar zaal “De Koekoek”. Hans Vereijken nam het woord en sprak over de vele verdiensten die Pierre Steegs voor de vereniging verricht.

Zijn 30 jarig bestuurslidmaatschap was aanleiding tot deze erkenning. Na de klinkende woorden van de wethouder werden als blijk van waardering en erkentelijkheid de penning en de bijhorende oorkonde uitgereikt.