Bestellen Jubileumboek

Het jubileumboek “Wielerdorp Lieshout” is te koop bij de Rabobank in
Lieshout voor de prijs van 5 euro.
En het is te bestellen door 7 euro (5 euro boek en 2 euro verzendkosten)
over te maken op Rabobank nr. 12.89.11.190 of Postgiro 4762168 ten name van
de SC “De Lieshoutse Wielrenners” en uw adresgegevens door te geven aan het
secretariaat.