Jubileumevenement Maart

Het volgende jubileumevenement is een excursie naar Yakult in Almere.

Op woensdag 9 maart 2005 willen zij ons graag ontvangen en het een en ander
laten zien. Om 13.30 uur worden wij verwacht en staat de koffie gereed. We
zullen rond 10.30 in Lieshout weg rijden.