REGLEMENT BAVARIA DRIEDAAGSE VAN LAARBEEK

1. De deelname staat open voor elite en beloften in het bezit van een geldige licentie van de K.N.W.U. of een bij de U.C.I. aangesloten unie.

2. Om voor het algemeen individueel klassement in aanmerking te komen is men verplicht aan alle ritten deel te nemen. Deelnemers die door de jury wegens grote achterstand uit de wedstrijd zijn genomen of deelnemers die een rit voortijdig beëindigen kunnen toch in aanmerking komen voor het algemeen individueel klassement.

3. De Bavaria driedaagse van Laarbeek wordt individueel verreden. Het rijden in ploegverband is niet toegestaan.

4. Voor het algemeen individueel klassement worden in alle ritten de eerste 20 wielrenners geklasseerd. Daarbij wordt de navolgende puntentelling gemaakt:

1e 30 punten 6e 21 punten 11e 16 punten 16e 11 punten

2e 27 punten 7e 20 punten 12e 15 punten 17e 10 punten

3e 25 punten 8e 19 punten 13e 14 punten 18e 9 punten

4e 23 punten 9e 18 punten 14e 13 punten 19e 8 punten

5e 22 punten 10e 17 punten 15e 12 punten 20e 7 punten

Verdere deelnemers die de wedstrijd reglementair uitrijden ontvangen 4 punten.

5. Tijdens de ritten (met uitzondering van de afsluitende tijdrit) kunnen drie keer punten verdiend worden tijdens de “vliegende spurts”, welke verwerkt worden in het algemeen individueel klassement. Als het rondebord de getallen 30, 20 en 10 aangeeft kan tijdens de eerste doorkomst hieropvolgend respectievelijk 3, 2 en 1 punt verdiend worden voor de eerste 3 aankomenden die meetellen voor het algemeen individueel klassement.

6. Dagelijks wordt aan de leider van het algemeen individueel klassement de “Bavaria-leiderstrui” uitgereikt. Hij is verplicht deze trui te dragen, met uitzondering van de individuele tijdrit. Blijkt bij het opmaken van het algemeen individueel klassement dat de bovenste plaatsen worden ingenomen door renners met een gelijk aantal punten, dan zal van deze renners degene die in de laatste rit het hoogste aantal punten behaalde de leiderstrui dragen.

7. De eerste 3 aankomenden van elke rit en de drager van de leiderstrui worden na afloop gehuldigd op het erepodium.

8. De eindprijsuitreiking van de Bavaria-driedaagse van Laarbeek vindt plaats na afloop van de laatste rit. Er zijn 20 eindprijzen beschikbaar die door de betreffende deelnemers persoonlijk dienen te worden afgehaald.

9. De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade, voor, tijdens of na de wedstrijd.

10. Voor alle deelnemers is het wedstrijdtechnisch reglement van de K.N.W.U. van toepassing.